Kontakt

Sjedište: Josipa Blaževića Blaža 15, Skrad 51311 Hrvatska

Prodavaonica Krk: Zagrebačka 18, Krk 51500 Hrvatska

Prodavaonica Ogulin: Krlenac 16, Ogulin 47300 Hrvatska

KRK- Telefon/ Fax: 051/ 220-330

OGULIN- Telefon: 047/531-878 

  Fax: 047/801-565

E-mail: info@zaga-racki.hr

Radno vrijeme:

POSLOVNICA KRK

  • LJETNO Pon. - Pet. 8-13h, 18-20h Sub. 8-13h
  • ZIMSKO Pon. - Pet. 8-13h, 17-19h Sub. 8-13h 

POSLOVNICA OGULIN

  • LJETNO Pon. - Pet. 8-16h  Sub: 8-13h
  • ZIMSKO Pon. - Pet. 8-16h